Thai English

ถวายจังหันพ่อแม่ครูอาจารย์ บูชาคุณหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ

 

38

ถวายจังหันพ่อแม่ครูอาจารย์ บูชาคุณหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพงานสวดพระอภิธรรมหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ

 

38

ภาพงานสวดพระอภิธรรมหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ

 

อ่านเพิ่มเติม...

อุปสมบทหมู่บูชาคุณหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ

 

38

อุปสมบทหมู่บูชาคุณหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ

 

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมถวายหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ (๙ - ๑๖ เมษายน)

 

38

บรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมถวายหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ (๙ - ๑๖ เมษายน)

 

อ่านเพิ่มเติม...

พระอ.เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เคารพสรีระสังขารหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ

 

38

พระอ.เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เคารพสรีระสังขารหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ

 

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมถวายหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ (๖ - ๘ เมษายน)

 

38

บรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมถวายหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ (๖ - ๘ เมษายน)

 

อ่านเพิ่มเติม...