Thai English

บรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมถวายหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ (๒ - ๕ เมษายน)

 

38

บรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมถวายหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ (๒ - ๕ เมษายน)

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานสวดพระอภิธรรม หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม 3

 

38

งานสวดพระอภิธรรม หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม 3

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานสวดพระอภิธรรม หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม 2

 

38

งานสวดพระอภิธรรม หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม 2

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานสวดพระอภิธรรม หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม

 

38

งานสวดพระอภิธรรม หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม

 

อ่านเพิ่มเติม...

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ วันแรก

 

38

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ วันแรก

 

อ่านเพิ่มเติม...