then

เคลื่อนสรีระสังขาร หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ สู่มณฑลพิธีเมรุชั่วคราว

 

38

เคลื่อนสรีระสังขาร หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ สู่มณฑลพิธีเมรุชั่วคราว

 

อ่านเพิ่มเติม...

๑๐๐ วันแห่งการละสังขารของพระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ)

 

38

๑๐๐ วันแห่งการละสังขารของพระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ)

 

อ่านเพิ่มเติม...

บำเพ็ญกุศลครบ ๕๐ วันของการละสังขาร หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ

 

38

บำเพ็ญกุศลครบ ๕๐ วันของการละสังขาร หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมของหลวงพ่อทอง จันทสิริ

 

38

ภาพบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมของหลวงพ่อทอง จันทสิริ

 

อ่านเพิ่มเติม...