Thai English

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พระอาจารย์อุทัย สิริธโร อบรมกรรมฐาน 2377
นักศึกษา ม.หัวเฉียวและ ม.ศิลปากรปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม 1967
ภาพบรรยากาศพิธีลาสิกขาชี - พราหมณี ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 2169
ภาพลาสิกขา ชี พราหมณี ในโอกาสวันพ่อ ๒๕๕๕ 2139
ภาพบรรยากาศพิธีบวชชี พราหมณี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ 901
ภาพบรรยกาศพิธีบวชชี พราหมณี เนื่องในโอกาสวันพ่อ ๒๕๕๕ 2007
บรรยากาศ สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕ 2310
นศ.มหา'ลัยศิลปากร ปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม 1972
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านในงานรับผ้ากฐินวัดอโศการาม ปี ๒๕๕๕ 1938
ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก ปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม 1977