Thai English

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กลุ่มรวมใจภักดิ์ รวมกลุ่มมาปฏิบัติธรรมและเยี่ยมชมวัดอโศการาม 2142
ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม 1916
กลุ่มนักศึกษาเอกบัญชี ม.จันทรเกษม ปลูกต้นกล้า ณ ป่าชายเลนวัดอโศการาม 2094
บวชชี - พราหมณี เนื่องในโอกาสวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 2120
พนักงาน ดีแทค (dtac) มาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดอโศการาม (๙ สค.๕๖) 1837
กลุ่มนักศึกษา ม.รัตนบัณฑิต ปลูกต้นกล้าโกงกาง ณ ป่าชายเลน วัดอโศการาม 1854
สำนักงานประถมศึกษาเขต ๑-๒ สมุทรปราการนำคณะครูในสังกัดเข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม 651
อฐิษฐานพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ 1844
สวดมนต์ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๕๖ 1833
บวชชี พราหมณีเนื่องในโอกาส วันอาสาฬหบูชา / เข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๖ 1791