Thai English

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กลุ่มรวมใจภักดิ์ รวมกลุ่มมาปฏิบัติธรรมและเยี่ยมชมวัดอโศการาม 2083
ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม 1854
กลุ่มนักศึกษาเอกบัญชี ม.จันทรเกษม ปลูกต้นกล้า ณ ป่าชายเลนวัดอโศการาม 2030
บวชชี - พราหมณี เนื่องในโอกาสวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 2050
พนักงาน ดีแทค (dtac) มาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดอโศการาม (๙ สค.๕๖) 1772
กลุ่มนักศึกษา ม.รัตนบัณฑิต ปลูกต้นกล้าโกงกาง ณ ป่าชายเลน วัดอโศการาม 1789
สำนักงานประถมศึกษาเขต ๑-๒ สมุทรปราการนำคณะครูในสังกัดเข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม 629
อฐิษฐานพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ 1776
สวดมนต์ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๕๖ 1766
บวชชี พราหมณีเนื่องในโอกาส วันอาสาฬหบูชา / เข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๖ 1723