Thai English

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียว ปลูกต้นกล้า ณ ป่าชายเลนวัดอโศการาม 3045
กลุ่ม One to trees ม.เอแบค ปลูกต้นกล้า ณ วัดอโศการาม 2984
ชมรมจิตอาสา รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ วัดอโศการาม 3394
พระอาจารย์มหาประพันธิ์ ผลฺปุญโญ เทศนาสอนธรรมให้กับกลุ่มนักเรียน รร.ราชวินิตบางแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 869
กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะบัญชี ม.เกษตรศาสตร์ มาบำเพ็ญประโยชน์และปลูกป่าชายเลนวัดอโศการาม วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๕๕ 976
ม.จันทรเกษม ปลูกป่าชายเลน และฟังธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์ เวียง ญานตโม 2851
พระอาจารย์มหาประพันธ์ แสดงธรรมที่ศาลาทรงธรรม ๑๒ ลิงหาคม ๒๕๕๕ 2986
พระอ.วิวัฒน์ อบรมพระนวกะ ๕๕ ครั้งที่ ๒ เรื่อง พระพุทธประวัติ 3037
สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศมาฟังธรรมและปลูกป่าที่วัดอโศการาม 2932
พระอ.วิวัฒน์ อบรมพระนวกะ ๕๕ ครั้งที่ 1 เรื่อง หลักธรรมพื้นฐาน 3605