Thai English

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พระอาจารย์มหาประพันธ์ แสดงธรรมที่ศาลาทรงธรรม ๑๒ ลิงหาคม ๒๕๕๕ 2028
พระอ.วิวัฒน์ อบรมพระนวกะ ๕๕ ครั้งที่ ๒ เรื่อง พระพุทธประวัติ 2124
สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศมาฟังธรรมและปลูกป่าที่วัดอโศการาม 2025
พระอ.วิวัฒน์ อบรมพระนวกะ ๕๕ ครั้งที่ 1 เรื่อง หลักธรรมพื้นฐาน 2368
หลวงพ่อทอง เทศน์อบรมพระนวกะ ๕๕ 2236
หลวงพ่อทองแสดงธรรมที่ศาลาทรงธรรม ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 2087
สวดมนต์และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา วัดอโศการาม ปี ๒๕๕๕ 2024
บวชชี - พราหมณี วัดอโศการาม วันอาสฬหบูชา 2292
งานมุทิตาจิต พระอาจารย์บุญกู้ ๒๙ กค.๕๕ 2252
บรรพชาอุปสมบท(นวกะ ๕๕) ณ วัดอโศการาม 2159