Thai English

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พระอ.เชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ อบรมธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม 09/2560 76
ภาพ หลวงปู่เจริญ ราหุโล อบรมธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม 216
ภาพ พระนวกะ ๖๐ สวดธาตุถวายหลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน 187
ภาพ พระอ.มหาสามเรือน ปุญฺเญสโก แสดงธรรม 238
ภาพ บวชชี พราหมณี วันแม่ 2560 115
ภาพ อบรมธรรมกับ พระอ.โสภณ โอภาโส แห่งวัดบึงลัฏฐิวัน 82
ภาพ หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร อบรมธรรม 90
ภาพบรรยากาศงานอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน 87
ภาพ แสดงธรรมโอสถ สำหรับคนที่ท้อแท้หมดหวัง พระอ.มนัส ฐิตสุโข 82
ภาพบวชชีพราหมณี ในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ๒๕๖๐ 89