Thai English

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บวชชี พราหมณี ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ 382
สวดทิพยมนต์ข้ามปี 60 - 61" ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม 238
"หลวงปู่สวาท ปญฺญาธโร" ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ธันวาคม 2560 217
"สู้เวทนา" โดยพระอ.สุธรรม สุธมฺโม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ธันวาคม 2560 187
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ธันวาคม 2560 ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม 131
หลวงปู่หลอ นาถกโร ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ธันวาคม ๒๕๖๐ 135
บวชชี พราหมณี เทศกาลวันพ่อ 2560 ณ วัดอโศการาม 144
พระอ.สนิท จิรสินิทฺโท วัดป่าคีรีเขต ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ธันวาคม 2560 135
พระอ.วิวัฒน์ ยโสธโร ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม (๑๙ /๑๑/๖๐) 212
พระอ.สามเรือน ปุญฺเญสโก ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม (๑๒ /๑๑/๖๐) 252