then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

การไฟฟ้านครหลวง ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕

 IMG 1892

 

การไฟฟ้านครหลวงนำพนักงาน จำนวน ๘๐ คนมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ เพื่อเทิดพระเกียรติ ๘๐ ปีของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีที่วัดอโศการาม เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕