then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

งานบำเพ็ญกุศลถวายท่านพ่อลี ครบรอบมรณภาพปีที่ ๕๗

38

......"ปูชา จ ปูชนียานํ" (การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง) ความศรัทธาที่คณะศิษยานุศิษย์ ที่ได้มาปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์ท่านพ่อลีนั้น ไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวสักเพียงใด หรือไม่ว่าจำนวนคนจะมากสักเท่าไร ก็ไม่ทำให้ศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายลดน้อยลงเลย แต่ตรงกันข้าม ความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบั้ตนั้นครูอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ท่านพ่อลี นั้นมีคนศรัทธามากจริงๆ" ท่านพ่อลี เมื่อครั้งยังดำรงธาตุขันธ์อยู่นั้น ท่านได้นำพาลูกศิษย์ให้มาประพฤติปฏิบัติธรรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทาน ศีล ภาวนา ในเรื่องของทานนั้น ท่านว่าให้ ก็ให้จริง (ดูจากจำนวนโรงทาน) เรื่องของการปฏิบัตินั้น ท่านได้กล่าวว่า ปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติจริงๆ ถ้าปฏิบัติหลอกๆ นั้น ก็เท่ากับเป็นการหลอกครูบาอาจารย์และเป็นการหลอกตัวเองด้วย (ดูจากศรัทธาสาธุชนที่ตั้งใจมารักษาศีล เจริญจิตภาวนา) *** ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ทุกๆ โรงทานและทุกๆ หน่วยงานที่ได้มาร่วมกันทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี .... พบกันใหม่ปีหน้า ..... "สาธุ"

 


Created with flickr slideshow.