then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

สวดธาตุ ในคืนวันปีใหม่ไทย ณ วัดอโศการาม ๒๕๖๑

38

.....อนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมสาธยายทิพยมนต์ (สวดธาตุ) โดยมนต์บทนี้ท่านพ่อลี ได้นำมาจากประเทศอินเดียในคราวที่ท่านพ่อได้ไปจำพรรษา พุทธคุณของมนต์บทนี้ตามตำราได้เล่ากล่าวกันว่า สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ เมื่อได้ยินมนต์บทนี้แล้ว จิตใจก็จะดีขึ้น หรือ ธาตุในตัวเรามีความสมดุลลงตัวมากขึ้น เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพราะธาตุต่างๆ ในตัวของเราไม่สมดุลกัน เสียงสวดทิพยมนต์หรือสวดธาตุนั้น เป็นการปรับธาตุต่างๆ ในร่างกายให้เข้าที่หรือให้ดีขึ้นนั่นเอง โรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากร่างกายก็จะหายไป. ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน .... สาธุ

 


Created with flickr slideshow.