then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

สวดทิพยมนต์ข้ามปี 60 - 61" ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม

38

.....อนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่ร่วมสวดมนต์ในคืนวันมหามงคล "ส่งท้ายปีเก่า ๖๐ - ต้อนรับปีใหม่ ๖๑" หลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆ สายกรรมฐาน ท่านได้พูดไว้ว่า "อดีต เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เหลือไว้แต่เพียงความทรงจำ อนาคต ก็ยังมาไม่ถึงเป็นแค่การคาดการณ์ล่วงหน้า ชีวิตของคนเรานั้น กำหนดได้ในปัจจุบัน อนาคตจะดี ก็ต้องมีปัจจุบันที่ดี สาธุ กับทุกท่านที่ร่วมสวดมนต์ในคืนมหามงคลกับทางวัดอโศการาม. อนุโมทนา.

 


Created with flickr slideshow.