then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

"สู้เวทนา" โดยพระอ.สุธรรม สุธมฺโม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ธันวาคม 2560

38

....เวทนานอก เวทนาใน ที่พระอ.สุธรรม สุธมฺโม ได้สอนภาคปฏิบัติอย่างละเอียดในวันนี้ หวังว่าทุกท่านที่ได้ร่วมอบรมธรรม คงจะได้นำไปพิจารณาตามคำสอนของครูอาจารย์ อนุโมทนากับทุกๆ ท่าน.

 


Created with flickr slideshow.