then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ภาพบรรยากาศงานอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

 

38

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน หลวงปู่ผู้เมตตา วันนี้เป็นวันอายุวัฒนมงคลครบ ๘๘ ปี ขององค์ท่าน คณะศิษย์ของกราบอาราธนาองค์หลวงปู่รักษาธาตุขันธ์เป็นหลักธรรมของลูกศิษย์ตลอดไป. "อรหัง พุทโธ อิติปิโน ภควา นมามิหัง"

 

 


Created with flickr slideshow.