then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ภาพ แสดงธรรมโอสถ สำหรับคนที่ท้อแท้หมดหวัง พระอ.มนัส ฐิตสุโข

 

38

อนุโมทนากับทุกท่านที่เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมในทุกครั้งที่คณะศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม ได้จัดให้มีขึ้น ครั้งนี้ก็เช่นกัน ได้รับความเมตตาจาก พระอ.มนัส ฐิตสุโข ซึ่งท่านเองก็เป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย เจียนอยู่เจียนไปมาหลายครั้งแล้ว แต่ท่านมีการรักษากายและใจ ที่มาจากการปฏิบัติธรรมของท่าน โดยเฉพาะสัจจะบารมีของท่าน ซึ่งท่านเองก็ได้ทุ่มเทกายและใจของชีวิตท่าน รักษาสัจจะให้เป็นสัจจะบารมี ที่จะทำเพื่ออุทิศชีวิตในเวลาที่เหลือนี้ให้กับการปฏิบัติธรรม. อนุโมทนากับทุกท่าน

 

 


Created with flickr slideshow.