then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

พระอ.อินทร์ถวาย แสดงธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม (๑๗ สิงหาคม ๕๗)

 

38

พระอ.อินทร์ถวาย สันตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี แสดงธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม (๑๗ สิงหาคม ๕๗)