then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

นศ.มหา'ลัยศิลปากร ปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม

นศ.มหา'ลัยศิลปากร ปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม
ขออนุโมทนาบุญกับ นศ.ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหา'ลัยศิลปากรที่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๕ พย.๕๕
IMG 0393 1