then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

วัตถุมงคลของท่านพ่อลี...ที่ระลึกในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

วัตถุมงคลของท่านพ่อลี...ที่ระลึกในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

วัตถุมงคลของท่านพ่อลี...ที่ระลึกในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ของประธานชมรมพระเครื่องเมืองสมุทรปราการ "โยมหอย ปากน้ำ" ซึ่งนำมาให้ชมระหว่างถ่ายทำรายาการของ บ.กันตนา พระเครื่องเมืองสยาม

CIMG2096