then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

หลวงพ่อทองแสดงธรรมที่ศาลาทรงธรรม ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

 IMG 0195