Thai English

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บวชชี พราหมณี ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ 48
สวดทิพยมนต์ข้ามปี 60 - 61" ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม 23
"หลวงปู่สวาท ปญฺญาธโร" ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ธันวาคม 2560 22
"สู้เวทนา" โดยพระอ.สุธรรม สุธมฺโม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ธันวาคม 2560 18
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ธันวาคม 2560 ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม 11
หลวงปู่หลอ นาถกโร ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ธันวาคม ๒๕๖๐ 11
บวชชี พราหมณี เทศกาลวันพ่อ 2560 ณ วัดอโศการาม 11
พระอ.สนิท จิรสินิทฺโท วัดป่าคีรีเขต ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ธันวาคม 2560 15
พระอ.วิวัฒน์ ยโสธโร ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม (๑๙ /๑๑/๖๐) 99
พระอ.สามเรือน ปุญฺเญสโก ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม (๑๒ /๑๑/๖๐) 90