then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานบำเพ็ญกุศลถวายท่านพ่อลี ครบรอบมรณภาพปีที่ ๕๗ 3347
พระอ.มนตรี คุณโสภโณ แห่งวัดป่าวังเดือนห้า จ.เลย ณ วัดอโศการาม ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ 2256
มาติกา - บังสุกุลใหญ่และสรงน้ำครูอาจารย์ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2534
บวชชี พราหมณี เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2472
สวดธาตุ ในคืนวันปีใหม่ไทย ณ วัดอโศการาม ๒๕๖๑ 1807
หลวงปู่ไฉน วิปุโล แสดงธรรม ณ วัดอโศการาม ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 1827
๖๒ ปี ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ตอบแทนคุณหลวงปู่ครูอาจารย์ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 1573
หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 1579
ครูบาแจ๋ว ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 1666
พุทธาภิเษก เนื่องในวาระ ๒ ปีแห่งการละสังขารของหลวงปู่ทอง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 1145