then

เหตุที่มาบวชวัดนี้

เพราะท่านพ่อลี ก็เลยมาบวชที่วัดแห่งนี้ ตอนแรกมากราบไหว้ท่านแล้วเกิดศรัทธาอย่างบอกไม่ถูก ข้อวัตรท่านพ่อดีมากเลยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาจนทุกวันนี้...แม่ชีจินตนา สุตะพาหะ วัดอโศการาม

411567 375811825825378 1218203386 o